ZMIANA TERMINU WYJAZDU NA PIELGRZYMKĘ ZIEMIA ŚW EGIPT!

Na prośbę wielu uczestników przesyłanych bez pośrednio do mnie

oraz do organizatora o przesunięcie terminu PIELGRZYMKI 

Z WRZEŚNIA na PAŹDZIERNIK . 

Wcześniejszy termin kolidował wielu naszym uczestnikom z wakacyjnymi wyjazdami w sierpniu...

Są również osoby które będą przyjmowały drugą dawkę szczepionki pod koniec sierpnia...

Zatem nową datę pielgrzymki ustalamy na 8.10 -17.10 ( 10 dni)

 

Nowy termin został zaakceptowany prze naszego przewoźnika Linia SN BRUSSELS AIRLINES oraz organizatora w IZRAELU.

Na dzień  dzisiejszy pierwszeństwo wjazdu mają grupy zorganizowane ( w zakresie biura będzie przygotowanie odpowiednich dokumentow - Formulaire de Localisation du Passager.)

 

UBEZPIECZENIE ADEKWATNE DO MIEJSCA WYJAZDU + COVID 19

 

Informacja na dzień dzisiejszy - osoby wyjeżdżające do IZRAELA powinne posiadać UNIJNY CERTYFIKAT SZCZEPIENIA...

Z informacji które posiadamy ta sytuacja ma ulec zmianie już od sierpnia.  Mają być honorowane świadectwa przebytej choroby COVID 19 , oraz Testy wykonane 72 godz przed przyjazdem.

 

Dzisiejszy dzień ,dodatkowo był terminem granicznym do ostatniej wpłaty raty za bilety lotnicze lub zmiany terminu wyjazdu... Przychylając się do próśb uczestników  zmieniamy termin wyjazdu

                            na 08.10 do 17.10.2021 ( 10 dni)

 

 

POLONIJNA GRUPA TURYSTYCZNA

            NASZEWYJAZDY.EU

                   BRUKSELA

             Rok założenia 1991

Facebook - naszewyjazdy.eu

kontakt e-mail marek@naszewyjazdy.eu

Nr tel. 0495481976 MAREK