USTALENIA DOTYCZĄCE WYJAZDÓW 2021

ogólne warunki ubezpieczenia

Począwszy od wyjazdów 2021 ,, AFRYKAŃSKIE SAFARI,,  JAPONIA oraz ,,AZJATYCKA PERŁA,,

wprowadzamy opcję ,,UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY,,

Powyższa opcja będzie w cenie wycieczki.Obowiązywać będzie od chwili wpłacenia pierwszej raty

( data początku ubezpieczenia ,zostanie  podana uczestnikom wyjazdu! )

Uczestnik danego wyjazdu, ma w ten sposób zagwarantowany zwrot poniesionych kosztów

w związku z rezygnacją.

Zaznaczam  iż ubezpieczyciel, firma SIGNAL IDUNA wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów

potwierdzających zasadność rezygnacji z wyjazdu.

Poniżej link - Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne rezerwacje :
1.Wprowadzenie opcji UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI ma na celu zabezpieczenie wpłaconej sumy w wypadku rezygnacji spowodowanej  sytuacją życiową, która nie pozwala na wzięcie udziału w zaplanowanym wyjeździe.


2.Uczestnicy ,którzy dokonali zapisu na dwa lub trzy wyjazdy muszą koniecznie potwierdzić swoją decyzję ostatecznie do 15.02.2020. W wypadku braku odpowiedzi, zaproponujemy tylko jeden wyjazd.


3.Uczestnicy którzy zostaną wytypowani do poszczególnych wyjazdów dostarczają I RATĘ ORAZ SKAN PASZPORTU - KONIECZNIE!

O terminie wpłat I RATY za wycieczki 2021wytypowani uczestnicy, zostaną powiadomieni - SMS -


4.Przypominam w wypadku rezygnacji z danego wyjazdu, uczestnik powinien powiadomić jak najszybciej organizatora.Zostanie wszczęta procedura dotycząca wypłaty poniesionych kosztów. *Proszę o dokładne zapoznanie z warunkami zwrotu - Panel - ogólne warunki ubezpieczenia.5.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa osobie która rezygnowała z poszczególnych wyjazdów. Prosimy również  osoby, które nie potrafią ,,odnaleźć się,, w grupowych wyjazdach

o korzystanie z innych form wyjazdów.

POLONIJNA GRUPA TURYSTYCZNA

            NASZEWYJAZDY.EU

                   BRUKSELA

             Rok założenia 1991

Facebook - naszewyjazdy.eu

kontakt e-mail marek@naszewyjazdy.eu

Nr tel. 0495481976 MAREK