powrót na stronę

główną

Sumę 1.595€  -  Rozkładamy na TR ZY RATY !
PIERWSZA RATA -595 € -WPŁATA -        5.10.2019
DRUGA RATA     -  500 € - WPŁATA -       10.01.2020
TRZECIA RATA OSTATECZNY TERMIN WPŁAT -  5.03.2020
 
 
I nformuję ! iż po dokonaniu wpłat poszczególnych RAT - w interesie wpłacającego,
jest każdorazowe wydrukowanie , lub pobranie z Banku dowodu wpłaty.
Oraz powiadomienie o tym fakcie - SMS- na nr.tel.0032495481976
w celu odnotowania wpłaty na liście uczestników wyjazdu.
 
Proponowany system wpłat na konto organizatora,
ma być udogodnieniem dla uczestnikaPielgrzymki.
Jednocześnie liczymy na wyrozumiałość!
iż każdy dostosuje się, do tych wymogów.
Uczestnicy  wyjazdu, którzy  preferują indywidualne  wpłaty , prosimy o kontakt
telefoniczny - 0032495481976 Marek
 
Już teraz informuję iż zostanie zorganizowane spotkanie  CAŁEJ GRUPY przed wyjazdem
Obecność obowiązkowa ! Informacja o terminie zostanie przesłana przez -SMS-
 
Proszę ! informować mnie o każdej sprawie dotyczącej NASZEGO WYJAZDU!
    
***************************************************************
Nr Konta do Wpłat indywidualnych:

 

BIURO PODRÓŻY NOWATOR
CZESŁAW MIROSŁAW PŁOŃSKI
UL.SKŁODOWSKIEJ - CURIE 13
15-275  BIAŁYSTOK
BANK  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
NUMER RACHUNKU DO WPŁAT W EURO :
IBAN: PL24 2030 0045 3110 0000 0035 4700
BIC: PPABPLPK
 
KONIECZNIE DOPISUJEMY:
PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚW - GRUPA BRUKSELA -   Pierwsza rata
( następnie  kolejno - II Rata, III Rata)
Po dokonaniu wpłaty koniecznie przesyłamy -SMS-
Z informacją o dokonanej wpłacie - (Imię Nazwisko , suma wpłaty), na numer tel 0032495481976

POLONIJNA GRUPA TURYSTYCZNA

            NASZEWYJAZDY.EU

                   BRUKSELA

             Rok założenia 1991

Facebook - naszewyjazdy.eu

kontakt e-mail marek@naszewyjazdy.eu

Nr tel. 0495481976 MAREK